جام مدل صدف

684,000 تومان

  • کد 102
  • ابعاد 10×9×9
  • وزن به گرم 20
  • تعداد در کارتن 300 عدد
  • قیمت درج شده به ازای یک کارتن می باشد

  • حداقـــل سفـــارش 5 کارتـــن مـــی باشـــد

دسته: