جام مدل یاس

$0.00

  • کد 101
  • ابعاد 14×9×9
  • وزن به گرم 22
  • تعداد در کارتن 300 عدد
  • قیمت درج شده به ازای یک کارتن می باشد

  • حداقـــل سفـــارش 5 کارتـــن مـــی باشـــد

دسته: