جعبه پروانه بزرگ

$0.00

  • کد 110
  • ابعاد 4×15×20
  • وزن به گرم 105
  • تعداد در کارتن 24 عدد
  • قیمت درج شده به ازای یک کارتن می باشد

  • حداقـــل سفـــارش 5 کارتـــن مـــی باشـــد

دسته: