جعبه مستطیل

$0.00

  • کد 111
  • ابعاد 3×12×27
  • وزن به گرم 135
  • تعداد در کارتن 24 عدد
  • قیمت درج شده به ازای یک کارتن می باشد

  • حداقـــل سفـــارش 5 کارتـــن مـــی باشـــد

دسته: