سینی رولت

تومان

  • کد 240
  • ابعاد 12×28
  • وزن به گرم 108
  • تعداد در کارتن 50 عدد
  • قیمت درج شده به ازای یک کارتن می باشد

  • حداقـــل سفـــارش 5 کارتـــن مـــی باشـــد

دسته: