سینی مجلسی بزرگ

$0.00

  • کد 234
  • ابعاد 24×34
  • وزن به گرم 206
  • تعداد در کارتن 50 عدد
  • قیمت درج شده به ازای یک کارتن می باشد

  • حداقـــل سفـــارش 5 کارتـــن مـــی باشـــد

دسته: