لیوان مدل اسپشیال

$0.00

  • کد 115
  • ابعاد 9×5×6
  • وزن به گرم 12
  • تعداد در کارتن 500 عدد
  • قیمت درج شده به ازای یک کارتن می باشد

  • حداقـــل سفـــارش 5 کارتـــن مـــی باشـــد

دسته: