لیوان مدل الماس

$0.00

  • کد 108
  • ابعاد 9×7×7
  • وزن به گرم 18
  • تعداد در کارتن 400 عدد
  • قیمت درج شده به ازای یک کارتن می باشد

  • حداقـــل سفـــارش 5 کارتـــن مـــی باشـــد

دسته: