لیوان مدل موج

$0.00

  • کد 107
  • ابعاد 7×8×8
  • وزن به گرم 15
  • تعداد در کارتن 500 عدد
  • قیمت درج شده به ازای یک کارتن می باشد

  • حداقـــل سفـــارش 5 کارتـــن مـــی باشـــد

دسته: