لیوان مدل نیلوفر

$0.00

  • کد 123
  • ابعاد 7×6×6
  • وزن به گرم 11
  • تعداد در کارتن 500 عدد
  • قیمت درج شده به ازای یک کارتن می باشد

  • حداقـــل سفـــارش 5 کارتـــن مـــی باشـــد

دسته: