لیوان پافیلی

$0.00

  • کد 127
  • ابعاد 6×6×5
  • وزن به گرم 13
  • تعداد در کارتن 500 عدد
  • قیمت درج شده به ازای یک کارتن می باشد

  • حداقـــل سفـــارش 5 کارتـــن مـــی باشـــد

دسته: